Thai-Safe ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ศูนย์ฝึกและจัดอบรมด้านความปลอดภัย Thai-safe ได้จัดหลายระดับของหลักสูตรบริการอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่สนใจในด้านนี้ มีการเสนอหลักสูตรระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน (จป) เพื่อให้เกิดการฝึกฝนความรู้และทักษะในการบริหารความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า การจัดการภัยเชิงอุบัติเหตุ การป้องกันการละเมิดข้อมูล และหลายเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสาขาด้านความปลอดภัยให้มีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึอบรม Thai-safe