8 ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่แจ้งในช่วงฤดูร้อน

โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) เผชิญความเสี่ยงหลายประการที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง

1 อุณหภูมิที่สูง

อากาศร้อนจัดสามารถนำไปสู่ภาวะอ่อนเพลีย ความร้อนจัด และโรคฮีตสโตรก จป มักต้องทำงานกลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งทำให้พวกเขามีความเสี่ยงต่อภาวะเหล่านี้มากขึ้น

2 การขาดน้ำ

การสูญเสียน้ำในร่างกายเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อน จป ควรดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งวัน เพื่อป้องกันการขาดน้ำ

3 รังสียูวี

รังสียูวีจากดวงอาทิตย์สามารถทำให้ผิวไหม้แดดและเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนัง จป ควรทาครีมกันแดด สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันผิว และสวมหมวกปีกกว้างเมื่ออยู่กลางแจ้ง

4 แมลงกัดต่อย

แมลง เช่น ยุง เห็บ และหมัด สามารถแพร่โรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรค Lyme และโรค West Nile จป ควรใช้ยากันยุง สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิว และตรวจร่างกายหลังจากอยู่กลางแจ้ง

5 อุบัติเหตุ

อากาศร้อนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจลื่นล้มบนพื้นเปียกหรือเหงื่อออกมากจนสูญเสียการโฟกัส จป ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานในสภาพอากาศร้อน

6 ความเครียด

อากาศร้อนอาจทำให้เกิดความเครียดได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายของจป จป ควรหาวิธีจัดการกับความเครียด เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ หรือการใช้เวลากับคนที่คุณรัก

7 ความเหนื่อยล้า

การทำงานในสภาพอากาศร้อนอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า จป ควรพักบ่อยๆ ดื่มน้ำให้เพียงพอ และกินอาหารที่มีประโยชน์

8 ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

สภาพอากาศร้อนอาจทำให้สภาพสุขภาพเรื้อรังบางอย่างแย่ลง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด และโรคเบาหวาน จป ควรปรึกษาแพทย์หากพวกเขามีสภาพสุขภาพเรื้อรัง

แนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรง

  • จป ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักบ่อยๆ และสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม
  • จป ควรทาครีมกันแดด สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันผิว และสวมหมวกปีกกว้างเมื่ออยู่กลางแจ้ง
  • จป ควรใช้ยากันยุง สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิว และตรวจร่างกายหลังจากอยู่กลางแจ้ง
  • จป ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานในสภาพอากาศร้อน และหาวิธีจัดการกับความเครียด
  • จป ควรปรึกษาแพทย์หากพวกเขามีสภาพสุขภาพเรื้อรัง

การทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ควรคำนึงถึงสุขภาพร่างกายเป็นอันดับต้นๆ เพราะการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่มีความหลากหลาย บางตำแหน่งต้องทำงานในที่แจ้ง ตากแดดนานๆ อาจทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมได้