การทำงานในสายวิชาชีพที่จบมาตรงสาย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ จักต้องผ่านจุดเริ่มต้นของการสมัครงาน “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ” หรือที่เรียกว่า “จป วิชาชีพ” นั้นมีความสำคัญมากในองค์กร จปวิชาชีพมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด

เรื่องเงินเดือน, ตามข้อมูลที่ค้นหาได้ ค่าตอบแทนสำหรับจปวิชาชีพอยู่ในช่วง 16,000 – 25,000 บาทต่อเดือน แต่อย่างไรก็ตาม, ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน, ความรู้และทักษะที่มี, และนโยบายขององค์กรที่ท่านทำงาน หากเป็นผู้มีประสบการณ์ จะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นตามลำดับ

ทำงารสาย จปวิชาชีพ มีโอกาสเติบโตในงานหรือไม่?

ในอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ผ่าน หลักสูตร จป มีโอกาสในการเติบโตทางอาชีพที่สูง จปวิชาชีพเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคง

จปวิชาชีพมีหน้าที่หลากหลาย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, การพัฒนานโยบาย, การสอบสวนอุบัติเหตุ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน, และการรายงาน

อาชีพนี้ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทกิจการ เช่น จปสายงานก่อสร้าง, จปสายงานวิศวกรรม หรือ Safety engineer, จปสายงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังนั้น, มีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองในสายงานนี้อย่างมากครับ

ข้อดีและข้อเสียของการทำงานในสาย จปวิชาชีพ

การทำงานในสาย “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ” หรือ “จปวิชาชีพ” มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา

ข้อดี

  • มีบทบาทที่สำคัญในองค์กร จปวิชาชีพมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ จปวิชาชีพเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพที่มั่นคง
  • มีหน้าที่หลากหลาย จปวิชาชีพมีหน้าที่หลากหลาย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, การพัฒนานโยบาย, การสอบสวนอุบัติเหตุ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน, และการรายงาน

ข้อเสีย

  • การเปิดให้มีการอบรม จปวิชาชีพ การเปิดให้มีการอบรม จปวิชาชีพ ได้ทำให้เหล่านิสิต นักศึกษาสายตรงที่เรียนมา 4 ปี ถึงกับออกมาเดินขบวนคัดค้านกันยกใหญ่
  • อัตราทดไม่แน่นอน จำเป็นปรับระยะแรงดึงในสายพานหรือระยะห่างระหว่างเพลา เมื่อมีการใช้งานไปเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้, การเลือกทำงานในสายงานใดๆ ควรพิจารณาจากความสนใจ, ทักษะ, และความสามารถของตนเอง นอกจากข้อดีและข้อเสียที่กล่าวมาแล้วครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครับ