เกี่ยวกับเรา – THAI-SAFE

เราคือ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเรามุ่งมั่นในการให้บริการอบรม THAI-SAFE ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนและอบรมในหลากหลายด้านของความปลอดภัย เช่น การจัดการความเสี่ยง การป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า การจัดการฉุกเฉิน และหลายๆ ด้านอื่นๆ อีกมาก

เมื่อคุณเข้าร่วมอบรมกับเรา คุณจะได้รับการสอนจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานั้นๆ ที่จะนำคุณผ่านการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติที่สำคัญ และเมื่อคุณสำเร็จการอบรมเราจะให้การรับรองหรือประกาศนียบัตรที่ยืนยันความรู้และความสามารถของคุณในด้านนั้นๆ

ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมให้กับคุณในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถานการณ์ทำงานที่ปลอดภัยและเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรของคุณไปพร้อมๆ กับเรา

เกี่ยวกับหลักสูตรบริการ อบรม จป ทุกระดับ

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

เป็นหลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เป็นหลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

เป้าหมายของหลักสูตร

ฝึกอบรมกับเราแล้วคุณจะได้รับอะไรบ้าง?

  • เรามุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านส่วนบุคคลและทักษะทางวิชาชีพของคุณ
  • ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายสาขา
  • ปรับแผนการอบรมให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ตัวเลือกการอบรมที่หลากหลาย เช่น อบรมแบบเปิด, อบรมแบบเฉพาะกลุ่ม, อบรมออนไลน์, อบรมแบบเจาะจง

หลักสูตรอบรมเราเน้นด้านต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะ

  • ด้านการบริหารจัดการ
  • ด้านภาษาและการสื่อสาร
  • ด้านการพัฒนาส่วนตัว
  • ด้านการวางแผนธุรกิจ
  • ด้านและอื่นๆ อีกมากมาย

ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฝึกอบรมของเรา!เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ!

ศูนย์ฝึกอบรม THAI-SAFE มาตรฐานการรับรอง

สถาบันฝึกอบรม THAISAFE ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรม ISO 9001

ใบรับรองหลักสูตร จป หัวหน้างาน และ จป บริหาร